352 lượt xem

Hoạt động tuyên truyền, vận động tổ chức giáo dục ngoài nhà trường tham gia hoạt động hội

Ngày 28/8, Hội Tâm lý giáo dục tổ chức tuyên truyền, vận động Trung tâm bồi dưỡng kỹ năng sống SIMBA tham gia hoạt động hội.

Đến dự buổi tuyên truyền, đại diện Hội TLGD Hà Nội có NGƯT.TS. Nguyễn Tùng Lâm – Chủ tịch Hội TLGD Hà Nội, PGS.TS. Phạm Thành Vinh – Nguyên Chủ nhiệm khoa Quản lý giáo dục – Học viện Quản lý giáo dục, ThS. Đỗ Doãn Hải – Phó chủ tịch Hội TLGD Hà Nội, NGƯT.TS. Hoàng Hữu Niềm – Phó chủ tịch Hội TLGD Hà Nội, ThS. Đặng Trần Tính – Phó chủ tịch Hội TLGD Hà Nội, NGƯT.TS. Nguyễn Thanh Sơn – Ủy viên Thường vụ Hội TLGD Hà Nội; đại diện Trung tâm KNS SIMBA có ông Hàn Vũ Tuyền – Chủ tịch hội đồng quản trị và bà Nguyễn Thị Dung.

Đại diện Trung tâm KNS SIMBA giới thiệu sơ bộ về trung tâm

Hội Tâm lý – Giáo dục Hà Nội phổ biến điều lệ Hội

Hội Tâm lý – Giáo dục Hà Nội phổ biến hoạt động Hội