• Trang chủ
  • Tin tức
  • THẢO LUẬN KIẾN NGHỊ CỦA SÁNG KIẾN “Giải pháp Hội tâm lý giáo dục học Hà Nội phát huy vai trò, năng lực và bảo vệ quyền, lợi ích của hội viên theo chuẩn lao động quốc tế ở Việt Nam”
734 lượt xem

THẢO LUẬN KIẾN NGHỊ CỦA SÁNG KIẾN “Giải pháp Hội tâm lý giáo dục học Hà Nội phát huy vai trò, năng lực và bảo vệ quyền, lợi ích của hội viên theo chuẩn lao động quốc tế ở Việt Nam”

Ngày 23/10 mới đây, Hội Tâm lý giáo dục học Hà Nội đã tổ chức hội thảo với chủ đề “Thảo luận kiến nghị của sáng kiến Giải pháp Hội tâm lý giáo dục học Hà Nội phát huy vai trò, năng lực và bảo vệ quyền, lợi ích của hội viên theo chuẩn lao động quốc tế ở Việt Nam”.

Hội Tâm lý giáo dục học Hà Nội