THÔNG TIN LIÊN HỆ

HỘI TÂM LÝ GIÁO DỤC HỌC HÀ NỘI


Địa chỉ: Số 67 phố Phó Đức Chính, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội.

Điện thoại: 024 371 525 180913 235 297

Website: www.hoitamlyhochanoi.org     Email: hoitamlygiaoduc@gmail.com