CƠ CẤU TỔ CHỨC

BAN LÃNH ĐẠO HỘI KHÓA VI (2018 – 2023)

 

Chủ tịch Hội: NGƯT.TS.Nguyễn Tùng Lâm

 

Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký: TS. Hoàng Hữu Niềm

Phó Chủ tịch: GS.TS. Nguyễn Thị Mỹ Lộc

Phó Chủ tịch: TS. Phạm Văn Đại

Phó Chủ tịch: Th.S. Đỗ Doãn Hải

Phó Chủ tịch: Th.S. Đặng Trần Tính

 

PHỤ TRÁCH CÁC TIỂU BAN VÀ TRUNG TÂM

 

Tiểu ban Nghiên cứu khoa học và truyền thông về Khoa học TL-GD: GS.TS. Nguyễn Thị Mỹ Lộc

Tiểu ban Triển khai ứng dụng: TS. Hoàng Hữu Niềm

Tiểu ban Trung học phổ thông: TS. Nguyễn Thanh Sơn

Tiểu ban Trung học cơ sở: TS. Trần Kim Liên

Tiểu ban Tiểu học: TS. Trần Lưu Hoa

Tiểu ban Mầm non: TS. Dương Thanh Huyền

Trung tâm tư vấn giáo dục: Ông Nguyễn Trường Giang

 

BAN THƯỜNG VỤ

 

STT

Họ và tên

Đơn vị công tác

1

PGS.TS. Đặng Quốc Bảo Nguyên Giám đốc Học Viện Quản lý giáo dục

2

TS. Phạm Văn Đại Phó Giám Đốc Sở Giáo dục & Đào tạo Hà Nội

3

ThS. Đỗ Doãn Hải Nguyên Phó phòng Giáo dục yếu tố nước ngoài Sở Giáo dục & đào tạo Hà Nội

4

TS. Trần Lưu Hoa Trưởng phòng Giáo dục & Đào tạo quận Hai Bà Trưng

5

TS. Nguyễn Văn Hòa Chủ tịch Hội đồng quản trị trường Liên cấp Nguyễn Bình Khiêm

6

TS. Dương Thanh Huyền Nguyên Trưởng phòng Giáo dục & Đào tạo quận Hoàn Kiếm

7

NGƯT.ThS. Lương Quỳnh Lan Hiệu trưởng trường THPT Chuyên Sơn Tây

8

NGƯT.TS.Nguyễn Tùng Lâm Chủ tịch Hội đồng giáo dục trường THPT Đinh Tiên Hoàng

9

TS. Nguyễn Ngọc Linh Trưởng phòng Quản lý nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế, Trường Cao đẳng sư phạm Trung Ương

10

NGND.GS.TS. Nguyễn Thị Mỹ Lộc Nguyên Hiệu trưởng trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội

11

TS. Hoàng Hữu Niềm Nguyên Trưởng phòng Phòng Giáo dục Chuyên nghiệp Sở GDĐT HN

12

NGƯT.TS. Nguyễn Thanh Sơn Nguyên Tổng hiệu trưởng Vinschool, nguyên hiệu trưởng Hanoi Academy, nguyên hiệu trưởng trường THPT Trần Nhân Tông

13

TS. Nguyễn Thị Yến Thoa Trưởng khoa Tâm lý giáo dục, trường Đại học Thủ đô

14

ThS. Đặng Trần Tính Nguyên Hiệu trưởng trường Trung Cấp Kỹ Thuật Tin Học Hà Nội

15

PGS.TS. Nguyễn Thành Vinh Nguyên chủ nhiệm khoa Quản lý giáo dục, Học Viện Quản lý giáo dục

16

Ông Nguyễn Trường Giang Chủ tịch HĐQT Công ty CP Quốc tế DoCom, Người sáng lập Tri Viet Education Group, Cara Social Skills Education System, iSmartKids Centre, FasTracKids THNC Centre, Aptech & Npower TL Education System