84 lượt xem

Thông báo tổ chức Hội nghị Ban chấp hành mở rộng lần 2 khóa VII

THÔNG BÁO TỔ CHỨC HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH MỞ RỘNG LẦN II KHÓA VII

Kính gửi : Các Quý vị Ủy viên BCH, Ban Thường vụ Hội

Thực hiện Kế hoạch hành động sau Đại hội VII của Hội Tâm lý Giáo dục học Hà Nội, Thường trực Hội dự kiến Kế hoạch tổ chức Hội nghị Ban chấp hành của Hội như sau:

1. Thời gian: 8h30 đến 11h30 ngày 11/5/ 2024
2. Địa điểm: Khu trải nghiệm sáng tạo của trường Nguyễn Bỉnh Khiêm tại Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh phúc (xe của trường Nguyễn Bỉnh Khiêm đón đại biểu 7h30 tại trường Nguyễn Bỉnh Khiêm, số 6 Trần Quốc Hoàn, quận Cầu Giấy đi Vĩnh Yên)
3. Thành phần: Các ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội và đại biểu, các Hội viên; Các đại biểu mời là: Lãnh đạo Sở GD&ĐT, Lãnh đạo Liên hiệp các Hội KHKT Hà Nội, Hội Khoa học tâm lí – Giáo dục Việt Nam và một số nhà khoa học.
4. Nội dung, Chương trình làm việc:
a. Đánh giá hoạt động tổ chức Đại hội VII, ngày 20/01/2024.
b. Báo cáo về Quy chế hoạt động của BCH, Ban Thường vụ; Ban kiểm tra.
c. Báo cáo định hướng Kế hoạch hoạt động của Hội năm 2024.
d. Hội thảo chuyên đề :
Vai trò của khoa học tâm lí và giáo dục trong việc xây dựng trường học hạnh phúc
Công tác tư vấn học đường trong thực hiện chương trình phổ thông 2018.
Hoạt động của Chi Hội tâm lí – Giáo dục tại các nhà trường
Chuyên đề khác do Hội viên đăng kí…

Trân trọng kính mời các Quý vị Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy Viên Thường vụ tham dự Hội nghị

Xin Quý vị phản hồi về Văn phòng Hội theo số điện thoại: 0904 045 089 – Nguyễn Thị Lan Anh; Email: hoitamly@gmail.com

Xin trân trọng cảm ơn.

Thông báo này thay cho giấy mời./.