• Trang chủ
  • Tổ chức hội thảo, tọa đàm
  • Hội thảo: Giải pháp Hội Tâm lý giáo dục học Hà Nội phát huy vai trò, năng lực và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Hội viên theo chuẩn lao động quốc tế cơ bản ở Việt Nam
669 lượt xem

Hội thảo: Giải pháp Hội Tâm lý giáo dục học Hà Nội phát huy vai trò, năng lực và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Hội viên theo chuẩn lao động quốc tế cơ bản ở Việt Nam

Ngày 26/09, tại Hội trường Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Hội Tâm lý – Giáo dục học Hà Nội đã tổ chức Hội thảo “Giải pháp Hội Tâm lý giáo dục học Hà Nội phát huy vai trò, năng lực và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Hội viên theo chuẩn lao động quốc tế cơ bản ở Việt Nam” với sự tham gia của Ban chấp hành Hội và nhiều đại biểu khác tới từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Liên Hiệp Hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam, Hội Khoa học Tâm lý – Giáo dục Việt Nam và Công đoàn giáo dục Việt Nam.

TS. Nguyễn Tùng Lâm trình bày tham luận “Phát huy tác dụng của khoa học Tâm lý giáo dục nâng cao chất lượng giáo dục và xây dựng trường học hạnh phúc” 

TS. Vũ Minh Tiến trình bày nội dung “Giới thiệu nội dung dự án và tiêu chuẩn lao động quốc tế”

TS. Nguyễn Văn Hòa trình bày tham luận ““Phát huy tác dụng của khoa học Tâm lý giáo dục nâng cao chất lượng giáo dục và xây dựng trường học hạnh phúc” 

 

Hội Tâm lý – Giáo dục Hà Nội