456 lượt xem

Hoạt động tuyên truyền phổ biến về pháp luật

Ngày 19/09, Hội Tâm lý Giáo dục Hà Nội đã mời giảng viên, TS. Đỗ Ngân Bình – Phó Giám đốc Trung tâm tư vấn pháp luật, Trường Đại học luật Hà Nội tuyên truyền, phổ biến cho hội viên Hội TLGDHN về pháp luật với chuyên đề “GIỚI THIỆU NỘI DUNG CƠ BẢN VỀ PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG”. 

TS. Đỗ Ngân Bình giới thiệu chuyên đề “Nội dung cơ bản về pháp luật lao động”

TS. Đỗ Ngân Bình chia sẻ và giải đáp thắc mắc của Hội viên về chủ đề Luật lao động