659 lượt xem

MỜI HỌP BAN CHẤP HÀNH MỞ RỘNG

 

LIÊN HIỆP HỘI KHKT HÀ NỘI

HỘI TÂM LÝ GIÁO DỤC HỌC HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2020

GIẤY MỜI HỌP BAN CHẤP HÀNH MỞ RỘNG

Kính gửi: Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành
Các nhà khoa học, các thành viên Hội Tâm lý giáo dục học Hà Nội

Ban Thường vụ kính mời các đồng chí tham dự phiên họp Ban Chấp hành mở rộng kỳ IV khóa VI (2018 – 2023)

1. Nội dung: 

08h00 – 08h45: Họp Ban Chấp hành mở rộng 
Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng hoàn thành kế hoạch năm 2020
Bầu bổ sung lãnh đạo Hội
09h00 – 11h00: Dự hội thảo “Giải pháp Hội Tâm lý giáo dục học Hà Nội phát huy vai trò, năng lực và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Hội viên theo chuẩn lao động quốc tế cơ bản ở Việt Nam”
11h45: Dùng bữa trưa tại nhà hàng “MAISON SEN”, số 61 phố Trần Hưng Đạo

2. Thời gian: 08h00 ngày 25 tháng 09 năm 2020 (thứ sáu)

3. Địa điểm: Hội trường Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

Số 23 phố Quang Trung, quận Hoàn Kiếm, HN

Đây là cuộc họp thường kỳ quan trọng, kính mong các đồng chí bớt chút thời gian tham dự họp đầy đủ. Đồng chí nào vì lý do bất khả kháng, xin báo trước về văn phòng Hội theo số điện thoại: 0904 045 089 (đ/c Nguyễn Thị Lan Anh)

Hân hạnh được đón tiếp!

TM. BAN THƯỜNG VỤ

                   Chủ tịch

    (đã ký)

    NGƯT.TS. Nguyễn Tùng Lâm

Ghi chú: Các đồng chí có ô tô xin gửi tại trường THPT Việt Đức, số 47 Lý Thường Kiệt